Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Sioe C Ff I Llansannan 2016 / Llansannan Y F C Show 2016

Merlod / Ponies
website link
Defaid / Sheep
website link
Mwy o ddefaid / more sheep
website link
Yn y Ganolfan-coginio / In the Hall-Cookery
website link
Yn y Ganolfan-Adran C Ff I / In the hall Y F C Classes
website link
Yn y Ganolfan-Adran Plant / In the Hall-Children's Classes
website link
Yn y Ganolfan-Blodau / In the hall-Flowers
website link
Yn y Ganolfan-Llysiau a ffrwythau / In the Hall-Vegetables and Fruit
website link

/image/upload/eifion/Sioe_awyr_las.JPG

Diwrnod braf efo digon o heulwen.
Another fine day with plenty of sunshine.

/image/upload/eifion/sioe_Massey_Ferguson.JPG

Hen dractorau wedi ei dangos.
An exhibition of vintage tractors

/image/upload/eifion/Sioe_tlysau.JPG

Tlysau i'w hennill yn ystod y dydd.
Trophies to be won during the day.

/image/upload/eifion/Sioe_Ivor_Alwen.JPG

Ivor ac Alwen yn mwynhau yr awyrgylch.
Ivor and Alwen enjoying the atmosphere.

/image/upload/eifion/Sioe_Dafydd_BG.JPG

Dafydd Bryn Goleu yn ceisio gweithio allan y sgoriau
Dafydd Bryn Goleu attempting to sort out the scores.

Sioe C Ff I Llansannan 2016 / Llansannan Y F C Show 2016 Statistics: 0 click throughs, 918 views since start of 2017

Sioe-Maldwyn a Hafwen.JPGSioe C Ff I Llansannan 2016 / Llansannan Y F C Show 2016

Llywydd y Dydd eleni, Mr Maldwyn Davies, Clwt Grugor, yma efo Hafwen.
The day's President, Mr Maldwyn Davies, Clwt Grugor here with Hafwen.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 12 click throughs, 37868 views since start of 2017