Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cyrsiau cyfrifiadur yn Llansannan / Computer courses in Llansannan

/image/upload/eifion/Cyfrifiaduron.JPG

O ganlyniad i Fenter Bro Aled Cyf ennill grantiau gan WREN ac Partneriaeth Wledig Cyngor Conwy, mae gennym offer yn yr ystafell tu Ôl i’r llwyfan yn y Ganolfan, ar gyfer cynnal gwersi cyfrifiadurol.
As a result of Menter Bro Aled Cyf obtaining grants from WREN and Conwy Rural Partnership we now have an IT suite in the Community Centre, the room behind the stage, for running computer courses.

Cyrsiau Cyfrifiadurol Menter Bro Aled

Cawsom ddau dymor llwyddianus iawn gyda niferoedd yn mynychu pob un o’r cyrsiau, edrychwn ymlaen am gyfres eto o hyn i ddechrau’r Haf. Yr hyn fedrwn gynnig ar y funud i’w pump gwahanol gwrs, gyda un o’r rhain yn gwrs newydd.

Gobeithir cychwyn mewn tair wythnos h.y. yr wythnos yn cychwyn ar y 25ain o Chwefror 2013.
Coleg LlandrilloCymru fydd yn darparu tiwtoriaid ar cyrsiau a gynigyr yw:
1. Cwrs Mynediad mewn sgiliau defnyddio Gwybodaeth Technoleg (20 wythnos)
2. Lincio eich cymuned efo’r rhwydweithiau cymdeithasol.
3. Defnyddion GT i darganfod hanes teulu
4. Dealltwriaeth o “spreadsheets”
5. “Cyhoeddi Desktop”-Rhan 1
Am ragor o fanylion a ffurflen gofrestru, cysylltwch ac Eifion Jones ar 01745870656
“Y cyntaf i’r felin gaiff falu”


MENTER BRO ALED COMPUTER COURSES
These are about to start once again in the IT suite at the Bro Aled Education Centre hopefully in three weeks, i.e. week commencing the 25th February 2013
Coleg Llandrillo Cymru will be providing the tutors and these are the courses that are offered.
1 Entry Level Award in IT user skills (20 weeks)
2 Linking your community with social networks.
3 Using IT for family history
4 Understanding Spreadsheets
5 Desktop publishing stage 1

For further information and a registration form, contact Eifion Jones on 01745870656
“First comes, first served”
.

Creu Safle Wê. Mewn cydweithrediad a “Reach IT Training” mae Stuart, perchennog y cwmni hyfforddi yn barod i ddod i’r Llan i hyfforddi pobl sut i greu safle Wê, boed hynny ar gyfer eich hun, eich Cymdeithas neu ar gyfer eich busnes, Mae’n cynnig oddeutu pump gwers, tros gyfnod o bump wythnos. Eisoes mae diddordeb wedi ei ddangos yn y cwrs yma, felly y cyntaf i’r felin gaiff falu. Pawb sydd a diddordeb cysylltwch a Berwyn Evans, Gelli, Llansannan, LL16 5HQ neu ffÔnio 01745 870 653 Bydd y cwrs yn cael ei redeg drwy gyfrwng y Saesneg.

Create your own Web pages. In agreement with "Reach IT Training" we are running a course on creating your own web page. It could be for your own personal use, your community group or a small business, which ever appeals to you. This will be a series of five, two hour evening sessions for a total cost of £25.00. The tutor will be using "Wordpress", which is a free download. This is an excellent opportunity, therefor first come first served. To reserve your place on the course contact Berwyn Evans, Gelli, Llansannan, LL16 5HQ or telephone 01745 870 653.

Cyrsiau cyfrifiadur yn Llansannan / Computer courses in Llansannan Statistics: 0 click throughs, 668 views since start of 2023

Cwrs Cyfrifiasduron.JPGCyrsiau cyfrifiadur yn Llansannan / Computer courses in Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 60 click throughs, 23059 views since start of 2023