Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Gwyl Flodau St Thomas Bylchau St Thomas' Flower Festival

/image/upload/eifion/Y_Fynedfa_2.JPG

Porth agored yr Eglwys
Dyma groeso hardd i'r ymwelydd sy'n adlewyrchiad o liwiau natur yn ardal Hiraethog

The open Church door
It is a bright and beautiful welcome to all, and echoes nature's colours nin Hiraethog

/image/upload/eifion/Ffont.JPG

Yma mae'r trefnydd wedi dewis defnyddio lliwiau megis gwyrdd a gwyrddlas gyda deunydd toreithiog sy'n bortread o afonydd ein hardal.

Here the use of blues and greens and the sweep of gorgeous fabric symbolises the running waters and riverbeds of our area.

/image/upload/eifion/FFenest_mynydd.JPG

Yma ceir lliwiau megis porffor a llwyd sy'n symbyleiddio ardal Hiraethog. Sylwch hefyd ar y cerrig sy'n bortread o dir mynyddig a brethyn i adlewyrchu yr ardal hon o Gymru.

"The Purple-headed mountain"in hues of purple, lilac and grey. look out for stones used to symbolise the mountains of Hiraethog with heathers and Welsh homespun cloth (Brethyn cartref) to reflect this area of Wales

/image/upload/eifion/MYW_LLansannan.JPG

Ffrwyth llafur crefftwaith aelodau o'n tri cymunedau plwyfol. (Cwiltio, brodwaith, arlunio a sgiliau creadigol eraill)

Fruits of the creative labours of members of our family of three communities. (quilting, embroidery painting and other artistic skills)

/image/upload/eifion/Ffenest_2.JPG

Ffenestr yn darlunio "yr ardd a'r aeron aeddfed" gyda'r trefnydd yn defnyddio ffrwythau lliwgar a dail sy'n adlewyrchu haeloni natur.

This window represents the "Ripe Fuits in the Garden and makes the most of the bounty of summer in a display using fruits and foliage in several colours.

Gwyl Flodau St Thomas Bylchau St Thomas' Flower Festival Statistics: 0 click throughs, 1754 views since start of 2024

Tu mewn i'r Eglwys.JPGGwyl Flodau St Thomas Bylchau St Thomas' Flower Festival

Dathliad o Hiraethog mewn blodau a chreftau
A celebration of Hiraethog in flowers and crafts

Pob peth Hardd sydd yn y Byd
All things Bright and Beautiful

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54034 views since start of 2024