Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eisteddfod Bro Aled 2017

/image/upload/eifion/Dorothy_Jones.JPG

Dydd Sadwrn, Mehefin 24ain 2017

Y cyfarfodydd i ddechrau
am 12:00 y p’nawn a 6:00 yr hwyr

LLYWYDD

TREFOR JONES, RHEWL, MOSTYN.

BEIRNIAID

Cerdd, Cerdd Dant ac Offerynnau: Robat Arwyn, Rhuthun.

Llefaru: Andrea Parry, Bala

Llên a Barddoniaeth: dan 16 Andrea Parry, Bala.
Agored, Moi Parry, Treffynnon

Arlunio: Elliw Williams, Dinbych.

CYFEILYDDION
P’nawn: Ruth ac Alaw Owen (01492 641773)
Hwyr: Glian Llwyd Jones ( 07788 709609)

PRIS MYNEDIAD
Prynhawn; £3 Plant: 50c Hwyr: £4
Tocyn Dydd £6.00


Swyddogion y Pwyllgor

Cadeirydd:
Mr Alwyn Williams, Caerau, Llwyn y Gibwst, Llansannan.
01745870692

Trysorydd:
Mrs Jane Jones, Tegfan, Llansannan
-01745 870382

Ysgrifennydd:
Eifion Jones, Y Gorlan, 8, Maes Aled, Llansannan, Dinbych. LL16 5HT.
01745 870656; Click to email

Is-ysgrifenydd
Rhoswen Williams, Rhosgarnedd, Llansannan.
01745 870375

Prif Stiward:
Mr Merfyn Hughes.

Blodau i’r Llwyfan
Merched y wawr Cangen Llansannan

Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod.
Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol:
Ymddiriedolaeth John a Rhys Thomas James, Pantyfedwen.
Cyngor Cymuned Llansannan, Cronfa Digwyddiadau Bach Cyngor Conwy, Busnesau lleol a Chyfeillion yr Eisteddfod am gyfrannu’n hael fel noddwyr i’r Eisteddfod

Cerdd
1. Unawd Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £3.00 , 2il £2.00, 3ydd £1.00
2. Unawd Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £5.00, 2il £3.00, 3ydd £2.00
3. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
4. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
5. Unawd Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
6. Deuawd dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00 3ydd £6.00
7. Unawd Offerynnol dan Blwyddyn 7: Unrhyw ddarn Gradd 1 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd. Ni chaniateir cystadlu ar fwy nag un offeryn.
Gwobr: 1af £10.00 2il £6.00 3ydd £4.00
8. Unawd Offerynnol Blwyddyn 7-11: Unrhyw ddarn Gradd 3 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd. Ni chaniateir cystadlu ar fwy nag un offeryn.
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
9. Parti dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00
Tlws Ruth Aled, am y cyflwyniad gorau yn yr Adran Gerdd Blwyddyn 7-11 ynghyd â £20 yn rhoddedig gan Mrs Ceinlys Jones
CYSTADLEUAETHAU YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH
Os y dymunwch i Glian Llwyd Jones gyfeilio i chi, yna rhaid iddi dderbyn copi o’ch unawd cyn yr Eisteddfod. FfÔn: 07788 709609
10. Unawd Lleisiol 16 - 25 oed: Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg)
Gwobr: Hyd at £150.00 (y wobr yn rhoddedig gan Mari a Macsen Llŷn, er cof am ei rhieni, Edgar a Rhiannon Williams.)
11. Unawd Offerynnol 16 - 25 oed: Cyflwyniad a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio. Gwobr: Hyd at £150.00
unawd cyn yr Eisteddfod. FfÔn: 07788 709609
12. Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af: £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
13. Y Brif Unawd: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £30.00 2il £15.00 3ydd £10.00
14. Unawd Wreiddiol Gymraeg: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
15. Unawd dros 60 oed: Unrhyw emyn
Gwobr: 1af £25.00, 2il £15.00 3ydd £10.00 (Rhoddedig gan Mrs Elsi Jones, er cof am deulu’r Fedw Llansannan) I’W CHYNNAL ODDEUTU 8.00 yh
16. Deuawd dros 16 oed: Hunan Ddewisiad
Gwobr: £30.00 i’w rannu
17 Ensemble Agored (rhwng 3 ac 8 mewn nifer): Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg)
Gwobr: £40.00 i’w rannu.
18. Cor Meibion, Merched neu Gymysg. Hunan ddewisiad. Gwobr: Hyd at £200.00 i’w rannu a Thlws Coffa Eifion Evans, rhoddedig gan Mrs Rhiannon Owen Evans, i’w gadw am 12 mis.
Canu Gwerin
19. Unawd blwyddyn 6 ac iau: Hunan Ddewisiad
Gwobr : 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
20. Unawd Blwyddyn 7-11 Hunan ddewisiad
Gwobr : 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
21. Unawd dros 16 oed: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
22. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af £45.00 2il £30.00

Cerdd Dant
23. Unawd Blwyddyn 2 ac Iau: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £5.00 2il £3.00 3ydd £2.00
24. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
25. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
26. Unawd Blwyddyn 7-11. Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
27. Unawd dros 16 oed. Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
28. Deuawd neu Driawd: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £30 i’w rannu
29. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £45.00 2il £30.00

Llefaru
30. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £3.00 2il £2.00 3ydd £1.00
31. Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £5.00 2il £3.00 3ydd £2.00
32. Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
33. Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
34. Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
35. Parti Llefaru dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd£8.00
CYSTADLEUAETH YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH
36. 16 - 25 oed: Cyflwyniad Theatrig a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio. Gwobr: Hyd at £150.00
37. Dros 25 oed: Adroddiad Digri Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
38. Dan 30 oed: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
39. Prif Adroddiad: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £30.00 2il £15.00 3ydd £10.00
40. Parti Llefaru Agored: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £45.00 ynghyd â chwpan arian (yn rhoddedig gan Mrs Gwyneth Maine er cof am ei mham) i’w chadw am flwyddyn; 2il £30.00

Llên a Barddoniaeth Llenyddiaeth o dan 25 oed
41. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £3 .00 2il £2.00 3ydd £1.00
42. Blwyddyn 1 a 2: Llun a Stori “Fy hoff anifail”
Gwobr: 1af £5.00 2il £3.00 3ydd £2.00
43. Blwyddyn 3 a 4: “Diwrnod i’w gofio!”
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
44. Blwyddyn 5 a 6 Y Wobr
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
CYSTADLEUAETH ARBENNIG
45. 16 - 25 oed: 2 ddarn o waith creadigol (drama, barddoniaeth, rhyddiaith neu gyfuniad) Gwobr: Hyd at £150.00. Seremoni yn sesiwn hwyr yr Eisteddfod, o dan ofal Pwyllgor yr Eisteddfod.
D.S. Cedwir yr hawlfraint gan Bwyllgor yr Eisteddfod

Llenyddiaeth Agored
46. Stori Fer: “Dianc”
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
47. Ysgrif: “Golygfa / Golygfeydd”
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
48. Sgript / Ymgom –”Yn y gwaith”
Gwobr: 1af £15.00; 2il £10.00

Dysgwyr / Rhaid anfon y gwaith at y beirniad erbyn y 27ai n o Fai 2017
Welsh Learners
Work must be sent to the adjudicator, Andrea Parry, Glan Dŵr, Heol Tegid, Bala, Gwynedd. LL23 7EN by 27th May 2017
49. Dysgwyr – o dan 16: Gwahoddiad I barti
Gwobr: £10.00 i’w rannu
50. Dysgwyr – Dechreuwyr: Eich hoff lyfr neu gylchgrawn (rhwng 50 a 100 o eiriau)
Gwobr: £10 i’w rannu
51. Dysgwyr – Canolig: Adolygiad o ffilm, rhaglen deledu neu ddrama (hyd at 150 o eiriau).
Gwobr: £15.00 i’w rannu
CYSTADLAETHAU ARBENNIG DYSGWYR
52. Llefaru, darlleniad unigol neu barti. Hunan-ddewisiad.
Gwobr: £20.00 i’w rannu
53. Ysgrifennu “Fy hoff le” (hyd at 300 o eiriau)
Gwobr; £30.00 i’w rannu
49. Learners- under 16: A Party Invitation
Prize: £10.00 to share
50. Learners – Beginners: Your favourite book or magazine (between 50 and 100 words)
Prize: £10.00 to share
51. Learners – Intermediate - Review of a film, TV programme or drama (up to 150 words)
Prize: £15.00 to share
SPECIAL COMPETITIONS FOR LEARNERS
52. Solo or party reading or recitation. Own-choice
Prize: £20.00 to share
53. Write on ‘”My favourite place “ (up to 300 words)

Barddoniaeth o dan 16 oed
54. Ysgol Gynradd: “Pe bawn i’n gyfoethog”
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
55. Blwyddyn 7 i 11: “Llygredd”
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
Bydd gwobrau am y gwaith gorau yn yr adrannau Llên a Barddoniaeth Ysgol Gynradd ac yn yr oedran Blwyddyn 7 i 11.

Barddoniaeth Agored
56. Englyn: “Dathlu Hanner Canmlwyddiant Canolfan Addysg Bro Aled”
Gwobr: 1af £10.00 2il £5.00 (Rhoddedig gan Mrs Rhian Hughes Trefnant, er cof am ei thad)
57. Englyn Ysgafn: “Heneiddio”
Gwobr: 1af £10.00 2il £5.00
Tlws Coffa Dafydd Jones, Clytiau Gleision am yr Englyn orau.
58. Cân Ddigri: “Toriad Trydan”
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
59. Telyneg: “Cofio”
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
60. Limerig: Yn cynnwys y llinell – “Mae dyn sydd yn byw yn y pentre”
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00
61. Llinnell Goll— Haws yw maddau nag anghofio
Anos cadw gair nag addo
Anos fyth heb air o g’lwyddau ……………………………………………….
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00

Arlunio
62. Dosbarth Derbyn ac Iau: ‘Fy Mam”
Gwobr: 1af £3.00 2il £2.00 3ydd £1.00
63. Blwyddyn 1 a 2: “Trychfilod y Mor”
Gwobr: 1af £5.00 2il £3.00 3ydd £2.00
64. Blwyddyn 3 a 4: “Ar y Traeth”
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
65. Blwyddyn 5 a 6: Fy Hoff Aderyn (Unrhyw gyfrwng 2D neu 3D)
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd£3.00
66. Blwyddyn 7 – 11: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
CYSTADLEUAETH ARBENNIG
67. 16 – 25 oed: Unrhyw waith celf, dylunio neu thechnoleg
Gwobr: Hyd at £150
Dros 25 oed: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00

Amodau a Rheolau
1. Bydd hawl gan y beirniaid i atal neu ad-drefnu’r gwobrwyon.
2. Ni fydd Pwyllgor yr Eisteddfod yn gyfrifol am unrhyw niwed neu golled.
3. Yr ymgeiswyr yn yr Adran Arlunio i anfon eu gwaith i’r Ganolfan erbyn 6:30 o’r gloch, Nos Wener, Mehefin 23ain 2017 neu ffonier yr Ysgrifennydd ymlaen llaw.
4. Y cyfansoddiadau yn yr Adran Llên a Barddoniaeth i fod yn llaw’r beirniaid erbyn Dydd Sadwrn, y 27ain o Fai, 2017, Gwaith dan 16 i Andrea Parry, Glan Dŵr, Heol Tegid, Bala, Gwynedd. LL23 7EN.
Gwaith agored i Moi Parri, Golygfan, Allt y Golch, Carmel, Treffynnon, Sir Fflint. CH8 8QJ
5. Caniateir i gantorion cynradd ac uwchradd ganu mewn unrhyw gyweirnod, ond buasem yn ddiolchgar iddynt hysbysu’r cyfeilydd o’u dewis o gerddoriaeth a’r cyweirnod ymlaen llaw.
6. PWYSIG! Cystadleuwyr yn yr Adrannau Ysgoloriaeth / Cystadleuaeth Arbennig / Agored Cerdd: Os dymunir i’r cyfeilydd swyddogol gyfeilio, yna dylid cysylltu â’r cyfeilydd mewn digon o bryd i’w hysbysu o’r dewis o gerddoriaeth.
7. Dylai’r ymgeiswyr yn yr Adrannau Cerdd, Cerdd Dant a Llefaru ble mae’r gystadleuaeth yn hunan-ddewisiad, ddarparu copi ar gyfer defnydd y beirniaid ar ddiwrnod yr Eisteddfod.
8. Cyfrifir yr oedran ar Fehefin 24ain 2017.


.

/image/upload/eifion/Aros_i_gystadlu_Dosbarth_derbyn.JPG

Mwy o luniau
website link
website link

/image/upload/eifion/4_ennillydd.JPG

,

/image/upload/eifion/Glesni_Rhys_ac_Erin_Rossington.jpg

/image/upload/eifion/Elain_Rhys.jpg

Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod.
Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol:
Ymddiriedolaeth John a Rhys Thomas James, Pantyfedwen. Cyngor Cymuned Llansannan, Cronfa Digwyddiadau Bach Cyngor Conwy, Busnesau lleol a Chyfeillion yr Eisteddfod am gyfrannu’n hael fel noddwyr i’r Eisteddfod

HYSBYSEBAU YN Y RHAGLEN

Te yn y Grug
Coronation Buildings
Lon Gefn
Dinbych
LL16 3TE
01745 816576
E-bost: Click to email

Aberffraw Biscuit Co
Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o fisgedi Aberffraw (Teisen Berffro)-teisen frau Gymreig wedi ei gwneud mewn ffurf cragen Aberffro a dywedir mai hon yw’r fisged fwyaf hanesyddol ym Mhydain
Cyflenwn i adwerthwyr, darparwyr bwydydd ac yn uniongyrchol i’r cyhoedd
Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan website link

Siop y Llan Llansannan
Mae Iona, Jennifer a Helen yn Siop y Llan yn dymuno pob llwyddiant i Eisteddfod Bro Aled 2017
01745 870 615
Galwch draw yn fuan!


J Williams a’i Gwmni
Cigydd
120 Stryd y Dyffryn Dinbych
Gwerthwr cig lleol
Arbenigo mewn cig oen Cymreig
Cig eidion a phorc safonol
Selsig a chig moch cartref
01745 812585
Darparwyr gwasanaeth rhostio mochyn i unrhyw ddigwyddiad

Bryn Lloyd
Saer Coed Dol Hyfryd Llansannan 01745870249
Saer ac adeiladyddlleol sy’n falch o gefnogi Eisteddfod Bro Aled

Douglas Davies
Saer Maen
Gratiau, waliau, cerrig ac atgyweirio
Marlas, Llansannan
01745870508

Y Llew Coch Llansannan
Eich gwesteiwyr, Chris a Jackie

Rhif ffÔn 01745870256
e-bost Click to email

Oriau Agor Llun-Gwener o 4.00yp: Sad & Sul o 12.00yp.
Gwely a brecwast £25.00 y person / Bwydlen bar, byr brydau a bwydydd ysgafn
Bwydlen “A La Carte”
Nosweithiau cwis ac achlysuron eraill i godi arian at achosion da lleol
Ciniawa allan preifat: dyluniwch eich bwydlen i hyd at 12 o westion ac fe wnewn i’r gwaith i chi.
Cyfrifiaduron a choffi –Boreuau Mawrth 09.30. Mae’r dysgu’n anffurfiol ac yn hwyl
Cwrs dysgwyr “Bore Da” Bore Dydd Iau am 11.00. Ymarfer Cymraeg –Sadwrn Siarad. Dechreuwyr pur i rai mwy profiadol, ar y Sadwrn 1af ar 3ydd o bob mis am 10.00

J. H. JONES
(Cigydd)
92 Heol y Dyffryn
Dinbych
01745 812132

R.W.ROBERTS a'i FAB
Trefnwyr Angladdau Annibynnol
Ffordd Ystrad, Dinbych
01745812935
ac hefyd
Plas Tirion, Kinmel Avenue Abergele
01745827777

Y Gadlas
Yn falch o hybu diwilliant ym Mro Aled.
Pob hwyl i'r Eisteddfod.
Swyddfa'r Gadlas
Canolfan Tan y Fron
Bylchau
Dinbych LL16 5LY
01745870357

Cartref Nyrsio Yr Hen Ficerdy
Ffordd Llanrwst, Pandy Tudur
01745860502
Cartref Nyrsio traddodiadol Gymreig yw'r Hen Ficerdy, wedi ei lleoli o fewn cymuned Pandy Tudur a'i staffio gan bobl lleol. Mae'r Ficerdy yn cynnal safon uchel o nyrsio heb golli dim o'i gyfforddusrwydd. Os ydych yn dymuno cael gofal nyrsio a hynny trwy aros mewn cymdeithas Gymraeg, cysylltwch a ni i drefnu ymweliad.

Caerwyn Lloyd
Gwerthu a gwasanaethu diffoddwyr tân
Caerwyn Lloyd, Tŵr Celyn, Llansannan
07775 950365 neu 01745 870317
Click to email

Siop Clwyd
Llyfrau, Cardiau,
Disgiau, Crefftau
33 Stryd Fawr, Dinbych
01745 813431 Click to email

HAFOD RENEWABLE ENERGY
Arbenigwyr mewn Technoleg Egni Adnewyddol, Dylunio, Gosod a Cynnal a Chadw
Manteisiwch ar y tâl bwydo imewn arbennig sydd ar gael am yr 20 mlynedd nesa, cysylltwch a'ch cwmni egni adnewyddol lleol am fwy o wybodaeth.
*Arbenigwyr Egni;* Paneli "Photovoltaig Solar"; * Paneli "Cynhesu dŵr Solar";
* Pympiau gwres o'r aer neu tan ddaear; Tyrbeini gwynt
Arbenigwyr Egni, Astudieuthau Egni Adnewyddol ar gyfer Cymunedau
Gosodwyr profiadol o msustemau storio trydan mewn batriau
Lleolir ein gweithdy newydd yn Ninbych
Uned 7, Ystad Diwydiannol Colomendy, Dinbych . LL16 5TA
01745 814369 / 07584 424743
Gwefan: website link
e-bost: Click to email
Gwefan: website link
10% i ffwrdd ar osodiadau newydd trwy ddangos yr hysbyseb yma.

Dylan Roberts Cyf
Adeiladau Fferm, Diwidianol a Marchogaeth i safon CE
Cyflenwyr defnyddiau adeiladu
Haearn wedi ei dorri i'w maint
Celfi Amaethyddol a Chafnau Porthi
Stablau Ceffylau
Gwaith Weldio a Thrwsio Peiriannau
Weldio TIG Aliwiniwm a Dur di-staen
Peirianwaith a Pibellau Hydrolig
Gwasanaeth "Hot Dip Galvanizing"
Gweithdai Pencraig Fawr Llansannan LL16 5HE
01745870347

Eisteddfod Bro Aled 2017 Statistics: 0 click throughs, 1555 views since start of 2017

EBA-Gyrfa Chist mis Mehefin 2017 1.JPGEisteddfod Bro Aled 2017

Nos Sadwrn 11eg o Fehefin, Gyrfa Chwist yn 'stafell goffi'r Ganolfan gyda'r elw tuag at y 'steddfod

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 10 click throughs, 32221 views since start of 2017