Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eisteddfod Bro Aled 2017

/image/upload/eifion/EBA_8.JPG

Ennillydd Llefaru Dosbarth Derbyn ac Iau: Twm Jones Ysgol Bro Aled Llansannan

Dydd Sadwrn, Mehefin 24ain 2017

Y cyfarfodydd i ddechrau
am 12:00 y p’nawn a 6:00 yr hwyr

LLYWYDD

TREFOR JONES, RHEWL, MOSTYN.

BEIRNIAID

Cerdd, Cerdd Dant ac Offerynnau: Robat Arwyn, Rhuthun.

Llefaru: Andrea Parry, Bala

Llên a Barddoniaeth: dan 16 Andrea Parry, Bala.
Agored, Moi Parry, Treffynnon

Arlunio: Elliw Williams, Dinbych.

CYFEILYDDION
P’nawn: Ruth ac Alaw Owen (01492 641773)
Hwyr: Glian Llwyd Jones ( 07788 709609)

PRIS MYNEDIAD
Prynhawn; £3 Plant: 50c Hwyr: £4
Tocyn Dydd £6.00


Swyddogion y Pwyllgor

Cadeirydd:
Mr Alwyn Williams, Caerau, Llwyn y Gibwst, Llansannan.
01745870692

Trysorydd:
Mrs Jane Jones, Tegfan, Llansannan
-01745 870382

Ysgrifennydd:
Eifion Jones, Y Gorlan, 8, Maes Aled, Llansannan, Dinbych. LL16 5HT.
01745 870656; Click to email

Is-ysgrifenydd
Rhoswen Williams, Rhosgarnedd, Llansannan.
01745 870375

Canlyniadau Eisteddfod Bro Aled, Llansannan 2017

Cerdd
1. Unawd Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
1. Twm Jones (Llansannan) 2. Abner Williams. (Llangernyw) 3. Megan Owen (Llansannan)
2. Unawd Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad
1. Martha Glwys Jones (Glan Conwy) 2. Nel & Nansi Jones Llansannan. 3. Cain Williams Llangernyw
3. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
1. Tiwla Davies (Llansannan) 2. Myfi Glyn (Llangernyw) 3. Awel Glyn (Llansannan)
4. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
1. Beth Mali (Llangernyw) 2. Megan Williams (Trofarth)
5. Unawd Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad
1. Gwennan Mars-Lloyd (Llanynys)
6. Deuawd dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
1. Anna a Myfi Glyn (Llangernyw) 2. Tiwla Davies & Awel Glyn (Llansannan)
7. Unawd Offerynnol dan Blwyddyn 7: Unrhyw ddarn Gradd 1 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd.
1. Beth Mali (llangernyw) 2. Awel Glyn (Llansannan) 3. Tiwla Davies (Llansannan)
8. Unawd Offerynnol Blwyddyn 7-11: Unrhyw ddarn Gradd 3 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd
1. Gwennan Mars-Lloyd (Llanynys)
9. Parti dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Parti Bro Aled
10. Unawd Lleisiol 16 - 25 oed: Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg)
1. Steffan Lloyd Owen (Ynys MÔn) 2 Erin Rossington (Llanfair Talhaearn) 3
Sara Davies (Bae Colwyn)
11. Unawd Offerynnol 16 - 25 oed: Cyflwyniad a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio. Dim cystadleuaeth
12. Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd: Hunan Ddewisiad
1 Glain Rhys, 2 Glyn Morris, Sale, Manceinion. 3 Erin Rossington (Llanfair Talhaearn),
13. Y Brif Unawd: Hunan Ddewisiad
1. Steffan Lloyd Owen. (Ynys MÔn) 2 Erin Rossington (Llanfair Talhaearn), Sara Davies. (Bae Colwyn) 3 Glyn Morris Sale Manceinion,
14. Unawd Wreiddiol Gymraeg: Hunan Ddewisiad
1. Glyn Morris Sale, Manceinion
2. Erin Rossington (Llanfair Talhaearn), 3. Sara Davies (Bae Colwyn),& Steffan Lloyd Owen (Ynys MÔn)
15. Unawd dros 60 oed: Unrhyw emyn
1. Glyn Morris Sale Manceinion, 2. Hywel Anwyl (Llanbrynmair) 3. Geraint Roberts. (Dinbych)
16. Deuawd dros 16 oed: Hunan Ddewisiad
Erin Rossington (LlanfairTH) a Sara Davies (Bae Colwyn)
17 Ensemble Agored (rhwng 3 ac 8 mewn nifer): Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg
1. MÔnsombles (Sir FÔn)
18. Cor Meibion, Merched neu Gymysg. Hunan ddewisiad.
1. Cor Meibion Bro Aled. 2. Cor Bro Cernyw.
Canu Gwerin
19. Unawd blwyddyn 6 ac iau: Hunan Ddewisiad
1. Alaw Hughes (Llanrwst) 2.Nel Jones (Llansannan) 3. Beth Mali (Llangernyw)
20. Unawd Blwyddyn 7-11 Hunan ddewisiad
1. Mali Elwy (Tan y Fron) 2. Gwenan Mars-Lloyd (Llanynys)
21. Unawd dros 16 oed: Hunan ddewisiad
1 Glain Rhys. 2. Erin Rossinton (Llanfairtalhaearn) 3. Elfed Jones(Cerrigydrudio
22. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Dim cystadlu
Cerdd Dant
23. Unawd Blwyddyn 2 ac Iau: Hunan ddewisiad
1. Nel Jones (Llansannan) 2 Martha Glwys Jones (Glan Conwy), Nansi Jones Llansannan 3 Twm Jones (Llansannan)
24. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
1. Myfi Glyn (Llangernyw)
25. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan Ddewisiad
1. Beth Mali (Llangernyw) 2. Alaw Hughes (Llanrwst) 3. Anna Glyn (Llangernyw)
26. Unawd Blwyddyn 7-11. Hunan ddewisiad
1. Gwennan Mars-Lloyd (Llanynys)
27. Unawd dros 16 oed. Hunan ddewisiad
1. Sara Davies Bae Colwyn)
28. Deuawd neu Driawd: Hunan Ddewisiad
Dim cystadlu
29. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
1. Parti Aled

/image/upload/eifion/EBA_10.JPG

Andrea Parry, Beirniad Llefaru
Llefaru
30. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
1. Twm Jones (Llansannan) 2 Nanw Jones, Lea Jones (Groes) 3 Macsen Newton, Dyfan Evans, Elliw Dafydd, (Llansannan) Anest Evans (Llannefydd)
31. Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad:
1. Martha Glwys Jones (Glan Conwy) 2. Nansi Jones & Nel Jones (Llansannan) 3. Cain Williams, (Llangernyw) Lleucu Newton (Llansannan)
32. Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
1. Myfi Glyn (Llangernyw) 2. Gruffudd Williams (Llangernyw) 3 Awel Glyn (Llansannan)
33. Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
1, Beth Mali (Llangernyw) 2, Megan Williams (Trofarth)
34. Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad
1. Mali Elwy, (Tan y Fron) 2.Gwennan Mars-Lloyd (Llanynys)
35. Parti Llefaru dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
1. Ysgol Bro Aled
36. 16 - 25 oed: Cyflwyniad Theatrig a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio.
1. Mali Elwy (Tan y Fron)
37. Dros 25 oed: Adroddiad Digri Hunan ddewisiad
1. Robert Douglas Owen (Llanfaitalhaearn 2. Elfed Jones. (Cerrigydrudion)
38. Dan 30 oed: Hunan ddewisiad
Dim Cystadleuaeth
39. Prif Adroddiad: Hunan Ddewisiad
1 Robert Douglas Owen (Llanfairtalhaearn) 2. Elfed Jones (Cerrigydrudion)
40. Parti Llefaru Agored: Hunan Ddewisiad
MYW Llansannan

/image/upload/eifion/EBA_19.JPG

Parti Aled Ysgol Bro Aled, ennillwyr cystadleuaeth 29 "Parti neu Gor"

Llên a Barddoniaeth Llenyddiaeth o dan 25 oed
41. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad
1. Kate Davies. (Llansannan) 2. Elliw Dafydd, Macsen Newton. (Llansannan) 3. Annest Morgan, Aron Davies Megan Owen (Llansannan)
42. Blwyddyn 1 a 2: Llun a Stori “Fy hoff anifail”
1. Nel Jones, Esyllt Dafydd (Llansannan) 2. Nansi Jones, Lleucu Newton. (Llansannan)
3. Elin Burton, Ania Davies (Llansannan)
43. Blwyddyn 3 a 4: “Diwrnod i’w gofio!”
1. Awel Glyn 2. Tiwla Davies 3. Thale Molmans, Caron Evans, Gruff Evans (Llansannan)
44. Blwyddyn 5 a 6 Y Wobr
1. Luke Molmans & Rhydian Jones (Llansannan) 2.Iwan Davies 3. Cai Roberts
45. Cystadleuaeth Arbennig 16 - 25 oed: 2 ddarn o waith creadigol (drama, barddoniaeth, rhyddiaith neu gyfuniad
1. Rhodri Sion (Capel Garmon) 2. Ffion Morgan (Aberteifi)
Llenyddiaeth Agored
46. Stori Fer: “Dianc”
1. Meleri Fflur Willams (Bala) 2. Eirlys Wyn Tomos (Rhuthun) & Megan Richards (Aberaeron)
47. Ysgrif: “Golygfa / Golygfeydd
1. Eirlys Wyn Tomos (Rhuthun) & Carys Bridon (Ceredigion) 2. Gaenor Mai Jones (Rhondda Cynan Taf)
48. Sgript / Ymgom –”Yn y gwaith”
1. Eirlys Wyn Tomos 2. Eirlys Wyn Tomos (Rhuthun)
49. Dysgwyr – o dan 16: Gwahoddiad I barti
Dim cystadleuaeth
50. Dysgwyr – Dechreuwyr: Eich hoff lyfr neu gylchgrawn (rhwng 50 a 100 o eiriau)
Dim cystadeuaeth
51. Dysgwyr – Canolig: Adolygiad o ffilm, rhaglen deledu neu ddrama (hyd at 150 o eiriau).
Dim cystadeuaeth
CYSTADLAETHAU ARBENNIG DYSGWYR
52. Llefaru, darlleniad unigol neu barti. Hunan-ddewisiad.
Dim Cystadleuaeth.
53. Ysgrifennu “Fy hoff le”(hyd at 300 o eiriau)
Juliet Revell, Sir Benfro
Barddoniaeth o dan 16 oed
54. Ysgol Gynradd: “Pe bawn i’n gyfoethog”
Dim Cystadleuaeth
55. Blwyddyn 7 i 11: “Llygredd”
Dim Cystadleuaeth
Barddoniaeth Agored
56. Englyn: “Dathlu Hanner Canmlwyddiant Canolfan Addysg Bro Aled”
1. Robert Douglas Owen (Llanfairtalhaearn)
57. Englyn Ysgafn: “Heneiddio”
1. Robert Douglas Owen 2. Les Barker (Bwlchgwyn)
Tlws Coffa Dafydd Jones, Clytiau Gleision am yr Englyn orau.
Robert Douglas Owen (Llanfairtalhaearn)
58. Cân Ddigri: “Toriad Trydan”
1. Gareth V Davies (Bae Colwyn) 2. Robert Douglas Owen (Llanfair Talhaearn)
59. Telyneg: “Cofio”
1. Carys Bridon 2. Megan Richards ((Aberaeron)
60. Limerig: Yn cynnwys y llinell – “Mae dyn sydd yn byw yn y pentre”
1. John Owen (Rhuthun) 2. Ieuan Jones (Talsarnau)
61. Llinnell Goll—
1. Carys Briddon 2. Del Rhys (Llangernyw)

/image/upload/eifion/EBA_52.JPG

Sara Davies, Erin Rossington a Glain Rhys

Arlunio
62. Dosbarth Derbyn ac Iau: ‘Fy Mam”
1-Scarlet Green-Jones (Llansannan) 2. Kate Davies, Bea Gierkie. 3 Phoepe Mc Breeze, Gruff Jones, Aron Davies (Llansannan)
63. Blwyddyn 1 a 2: “Trychfilod y Mor”
1 Nel Jones 2 Elin Mair Owen, Jasmine Murray, 3 Lleucu Newton 3. Wil Done (Llansannan) Louis Roberts (Llansannan)
64. Blwyddyn 3 a 4: “Ar y Traeth”
1. Caron Evans (Llansannan) 2. Awel Glyn (Llansannan), Caitlin Llansannan. 3 Thale Mollmans, Tiwla Davies, Lottie Roberts (Llansannan)
65. Blwyddyn 5 a 6: Fy Hoff Aderyn (Unrhyw gyfrwng 2D neu 3D)
1.Luke Mollmans.(Llansannan) 2. Rhydian Jones (Llansannan) 3. Beth Mali, (Llangernyw) Yestyn Poiner (Llansannan)
66. Blwyddyn 7 – 11: Hunan ddewisiad
1. Ela Owen (Ysgol Dyffryn Conwy) 2 Carwen Williams, Charlotte Griffiths (YDC) 3 Cora Turner, Amber Webber (YDC)
CYSTADLEUAETH ARBENNIG
67. 16 – 25 oed: Unrhyw waith celf, dylunio neu thechnoleg
1. Elain Haf Davies (Pandy Tudur) 2. Idris Owen Pandy Tudur
68. Dros 25 oed: Hunan Ddewisiad
Dim Cystadleuaeth

/image/upload/eifion/EBA_55.JPG

Monsombles, o Ynys Mon, ennillwyr cystadleuaeth Ensemble Agored (rhwng 3 ac 8 mewn nifer)

Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod.
Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol:
Ymddiriedolaeth John a Rhys Thomas James, Pantyfedwen. Cyngor Cymuned Llansannan, Cronfa Digwyddiadau Bach Cyngor Conwy, Busnesau lleol a Chyfeillion yr Eisteddfod am gyfrannu’n hael fel noddwyr i’r Eisteddfod

HYSBYSEBAU YN Y RHAGLEN

Te yn y Grug
Coronation Buildings
Lon Gefn
Dinbych
LL16 3TE
01745 816576
E-bost: Click to email

Aberffraw Biscuit Co
Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o fisgedi Aberffraw (Teisen Berffro)-teisen frau Gymreig wedi ei gwneud mewn ffurf cragen Aberffro a dywedir mai hon yw’r fisged fwyaf hanesyddol ym Mhydain
Cyflenwn i adwerthwyr, darparwyr bwydydd ac yn uniongyrchol i’r cyhoedd
Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan website link

Siop y Llan Llansannan
Mae Iona, Jennifer a Helen yn Siop y Llan yn dymuno pob llwyddiant i Eisteddfod Bro Aled 2017
01745 870 615
Galwch draw yn fuan!


J Williams a’i Gwmni
Cigydd
120 Stryd y Dyffryn Dinbych
Gwerthwr cig lleol
Arbenigo mewn cig oen Cymreig
Cig eidion a phorc safonol
Selsig a chig moch cartref
01745 812585
Darparwyr gwasanaeth rhostio mochyn i unrhyw ddigwyddiad

Bryn Lloyd
Saer Coed Dol Hyfryd Llansannan 01745870249
Saer ac adeiladyddlleol sy’n falch o gefnogi Eisteddfod Bro Aled

Douglas Davies
Saer Maen
Gratiau, waliau, cerrig ac atgyweirio
Marlas, Llansannan
01745870508

Y Llew Coch Llansannan
Eich gwesteiwyr, Chris a Jackie

Rhif ffÔn 01745870256
e-bost Click to email

Oriau Agor Llun-Gwener o 4.00yp: Sad & Sul o 12.00yp.
Gwely a brecwast £25.00 y person / Bwydlen bar, byr brydau a bwydydd ysgafn
Bwydlen “A La Carte”
Nosweithiau cwis ac achlysuron eraill i godi arian at achosion da lleol
Ciniawa allan preifat: dyluniwch eich bwydlen i hyd at 12 o westion ac fe wnewn i’r gwaith i chi.
Cyfrifiaduron a choffi –Boreuau Mawrth 09.30. Mae’r dysgu’n anffurfiol ac yn hwyl
Cwrs dysgwyr “Bore Da” Bore Dydd Iau am 11.00. Ymarfer Cymraeg –Sadwrn Siarad. Dechreuwyr pur i rai mwy profiadol, ar y Sadwrn 1af ar 3ydd o bob mis am 10.00

J. H. JONES
(Cigydd)
92 Heol y Dyffryn
Dinbych
01745 812132

R.W.ROBERTS a'i FAB
Trefnwyr Angladdau Annibynnol
Ffordd Ystrad, Dinbych
01745812935
ac hefyd
Plas Tirion, Kinmel Avenue Abergele
01745827777

Y Gadlas
Yn falch o hybu diwilliant ym Mro Aled.
Pob hwyl i'r Eisteddfod.
Swyddfa'r Gadlas
Canolfan Tan y Fron
Bylchau
Dinbych LL16 5LY
01745870357

Cartref Nyrsio Yr Hen Ficerdy
Ffordd Llanrwst, Pandy Tudur
01745860502
Cartref Nyrsio traddodiadol Gymreig yw'r Hen Ficerdy, wedi ei lleoli o fewn cymuned Pandy Tudur a'i staffio gan bobl lleol. Mae'r Ficerdy yn cynnal safon uchel o nyrsio heb golli dim o'i gyfforddusrwydd. Os ydych yn dymuno cael gofal nyrsio a hynny trwy aros mewn cymdeithas Gymraeg, cysylltwch a ni i drefnu ymweliad.

Caerwyn Lloyd
Gwerthu a gwasanaethu diffoddwyr tân
Caerwyn Lloyd, Tŵr Celyn, Llansannan
07775 950365 neu 01745 870317
Click to email

Siop Clwyd
Llyfrau, Cardiau,
Disgiau, Crefftau
33 Stryd Fawr, Dinbych
01745 813431 Click to email

HAFOD RENEWABLE ENERGY
Arbenigwyr mewn Technoleg Egni Adnewyddol, Dylunio, Gosod a Cynnal a Chadw
Manteisiwch ar y tâl bwydo imewn arbennig sydd ar gael am yr 20 mlynedd nesa, cysylltwch a'ch cwmni egni adnewyddol lleol am fwy o wybodaeth.
*Arbenigwyr Egni;* Paneli "Photovoltaig Solar"; * Paneli "Cynhesu dŵr Solar";
* Pympiau gwres o'r aer neu tan ddaear; Tyrbeini gwynt
Arbenigwyr Egni, Astudieuthau Egni Adnewyddol ar gyfer Cymunedau
Gosodwyr profiadol o msustemau storio trydan mewn batriau
Lleolir ein gweithdy newydd yn Ninbych
Uned 7, Ystad Diwydiannol Colomendy, Dinbych . LL16 5TA
01745 814369 / 07584 424743
Gwefan: website link
e-bost: Click to email
Gwefan: website link
10% i ffwrdd ar osodiadau newydd trwy ddangos yr hysbyseb yma.

Dylan Roberts Cyf
Adeiladau Fferm, Diwidianol a Marchogaeth i safon CE
Cyflenwyr defnyddiau adeiladu
Haearn wedi ei dorri i'w maint
Celfi Amaethyddol a Chafnau Porthi
Stablau Ceffylau
Gwaith Weldio a Thrwsio Peiriannau
Weldio TIG Aliwiniwm a Dur di-staen
Peirianwaith a Pibellau Hydrolig
Gwasanaeth "Hot Dip Galvanizing"
Gweithdai Pencraig Fawr Llansannan LL16 5HE
01745870347

Eisteddfod Bro Aled 2017 Statistics: 0 click throughs, 2945 views since start of 2018

EBA 6.JPGEisteddfod Bro Aled 2017

Cystadleuwyr ifanc yn disgwyl eu tro

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 16 click throughs, 59218 views since start of 2018