Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eisteddfod Bro Aled 2018

/image/upload/eifion/Dyfan.JPG

Ennillydd Llefaru Dosbarth Derbyn ac Iau: Dyfan Evans

EISTEDDFOD BRO ALED LLANSANNAN

Dydd Sadwrn, Mehefin 30ain 2018 Yng Nghanolfan Addysg Bro Aled Llansannan LL16 5HN

Y cyfarfodydd i ddechrau
am 12:00 y p’nawn a 6:00 yr hwyr

LLYWYDD

Mr Gareth Williams

BEIRNIAID

Cerdd, Cerdd Dant ac Offerynnau: Nia Morgan Bala

Llefaru: Andrea Parry, Bala

Llên a Barddoniaeth: dan 16 Andrea Parry, Bala.

Agored, Eiion Lloyd Jones Prion

Arlunio: Elliw Williams, Dinbych.

CYFEILYDDION
P’nawn: Ruth Owen (01492 641773)
Hwyr: Glian Llwyd Jones ( 07788 709609)

PRIS MYNEDIAD
Prynhawn; £3.00 Plant: 50c Hwyr: £5.00
Tocyn Dydd £7.00

Swyddogion y Pwyllgor

Cadeirydd:
Mr Alwyn Williams, Caerau, Llwyn y Gibwst, Llansannan.
01745870692

Trysorydd:
Mrs Jane Jones, Tegfan, Llansannan
-01745 870382

Ysgrifennydd:
Eifion Jones, Y Gorlan, 8, Maes Aled, Llansannan, Dinbych. LL16 5HT.
01745 870656; Click to email

Is-ysgrifenydd
Rhoswen Williams, Rhosgarnedd, Llansannan.
01745 870375

/image/upload/eifion/Andrea_Parry.JPG

Andrea Parry, Beirniad Llefaru

Ennillwyr 2018
Cerdd
1. Unawd Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad 1. Owi Davies. 2. Megan Owen Dyfan Evans Megan Jones, Efan Davies, 3. Luca, Lea, Aron
2. Unawd Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad 1. Beca (Llanrwst). 2. Magi, Madi. 3. Twm, Anest, Nanw, Cai Ysgol Brop Aled
3. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad. 1. Nel Grisial Jones. 2. Nansi Jones, Myfi Glyn (Llangernyw) 3 Lois
4. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad 1. Beth. 2. Martha. (Llannefydd) 3. Beca
5. Unawd Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad 1. Lea. 2. Erin.
6. Deuawd dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad 1. Lea a Beth. 2. Beca a Mari. 3. Anna Glyn a Lea, Nansi a Nel
7. Unawd Offerynnol dan Blwyddyn 7: Unrhyw ddarn Gradd 1 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd.1. Gwern. 2. Beth Mali
8. Unawd Offerynnol Blwyddyn 7-11: Unrhyw ddarn Gradd 3 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd. 1. Anna Glyn
9. Parti dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad 1. Ysgol Bro Aled. 2. Dalar Deg.
10. Unawd Lleisiol 16 - 25 oed: Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg) 1.Mali Elwy. 2. Tomos Bohana
11. Unawd Offerynnol 16 - 25 oed: Cyflwyniad a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio.
12. Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd: Hunan Ddewisiad 1 Tomos. 2. Glynn Morris 3. Mali a Lliwen
13. Y Brif Unawd: Hunan Ddewisiad. 1. Glynn Morris Manceinion
14. Unawd Wreiddiol Gymraeg: Hunan Ddewisiad 1. Glynn Morris Manceinion 2. Brynmor jones (Caernarfon)
15 Unawd dros 60 oed: Unrhyw emyn. 1. Glynn Morris. Manceinion 2. Trefor Jones. 3. Brynmor Jones (Caernarfon)
16. Deuawd dros 16 oed: Hunan Ddewisiad Dim cystadlu
17 Ensemble Agored (rhwng 3 ac 8 mewn nifer): Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg (Dim cystadlu)
18 Cor Meibion, Merched neu Gymysg. Hunan ddewisiad. 1.Cor Meibion Bro Aled
CANU GWERIN
19. Unawd blwyddyn 6 ac iau: Hunan Ddewisiad 1. Beca. 2. Nansi Jones (Llansannan)a Beth Mali. 3. Nel a Martha
20. Unawd Blwyddyn 7-11 Hunan ddewisiad 1.Erin Williams 2. Lliwen Evans (Llansannan)
21. Unawd dros 16 oed: Hunan ddewisiad 1. Mali Elwy.Tan y Fron 2. Tomos Bohanna Hen Golwyn
22. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad Dim cystadlu

CERDD DANT
23. Unawd Blwyddyn 2 ac Iau: Hunan ddewisiad. 1. Magi 2. Cain. 3. Twm Jones (Llansannan)
24. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad 1. Myfi Glyn.Ysgol Bro Cernyw 2. Nel 3. Nansi Ysgol Bro Aled
25. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan Ddewisiad 1. Beth Mali. 2. Martha (Llannefydd)
26. Unawd Blwyddyn 7-11. Hunan ddewisiad. 1. Erin. 2. Lliwen Evans 3. Lea.
27. Unawd dros 16 oed. Hunan ddewisiad. Dim cystadlu
28 Deuawd neu Driawd: Hunan Ddewisiad. Dim cystadlu.
29 Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad. Dim cystadlu

/image/upload/eifion/Parti_canu_YBA.JPG

Parti canuYsgol Bro Aled,

LLEFARU
30. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad1. Dyfan Evans2. Megan Jones (Groes), Lea (Groes), 3. Casi Rhys, (Llangernyw), Eos Newton (Bryn Rhyd yr Arian).
31. Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad: 1. Gwion, Cain. 2 Twm, Madi, 3. Nanw Jones, Anest Morgan, Magi
32. Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad. 1.1. Nel Grisial Jones. 2. Nansi Jones, Lois. 3. Lleucu Newton 4. Ania Davies
33. Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad 1. Awel Hughes
34. Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad Dim cystadlu.
35. Parti Llefaru dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad 1. Parti Pennau. 2. Ysgol Bro Aled.
36. 16 - 25 oed: Cyflwyniad Theatrig a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio. Gwobr: Hyd at £150.00 1. Mali Elwy (Tan y Fron). 2. Tomos Bohanna (Bae Colwyn)
37. Dros 25 oed: Adroddiad Digri Hunan ddewisiad 1. Robert Owen Llanairtalhaearn
38. Dan 30 oed: Hunan ddewisiad 1.Mali Elwy Tan y Fron
39. Prif Adroddiad: Hunan Ddewisiad. 1. Mali Elwy. 2.Robert Owen 3. Rhys Jones
40. Parti Llefaru Agored: Hunan Ddewisiad. 1. Merched y Wawr Llansannan

/image/upload/eifion/Parti_llearu_MYW.JPG

Parti Llearu Merched y Wawr Cangen Llansannan

LLEN A BARDDONIAETH
Llenyddiaeth o dan 25 oed
41. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad 1. Dyfan Evans. 2. Phoebe McBreeze, Elea Roberts. 3. Luca Macneil, Ishi Crosby, Owi Davies, Megan Owen
42. Blwyddyn 1 a 2: “Fy ffrind”1. Jac Roberts 2. Eiri Evans, KateDavies. 3. Anest Morgan, Elin Mair Owen(Ysgol Bro Aled)
43. Blwyddyn 3 a 4: “Y Cawr”1. Thale Molmans 2. Nansi, Cai Vernon 3. Osian Davies, Elena Williams, Nel Grisial Jones (Ysgol Bro Aled)
44. Blwyddyn 5 a 6 “Y Mynydd” 1. Aw el Glyn Hughes. 2. Tiwla Davies, Awel Glyn Hughes
45. Blwyddyn 7-11 Pertread o aelod o’r teulu. 1. Ela Rhys (Ysgol Botwnog) 2. Efa Hodge (Ysgol Botwnog)
46. 6 - 25 oed: 2 ddarn o waith creadigol (drama, barddoniaeth, rhyddiaith neu gyfuniad
Luned Rhys, Hen Reithordy, Llanarmon Pwllheli. LL53 6PN
LLENYDDIAETH AGOREDD
47. Stori Fer: “Y Fodrwy” 1. Iona Evans, Pandy Tudur. 2. Iona Evans,
48. Ysgrif: “Cymwynas new Gymwynaswr Gaenor Mai Jones, Rhondda Cynon Taf,. 2. Eirlys Wynn Tomos, Rhuthun,
49. Sgript / Ymgom –”Sownd mewn ‘stafell” 1. Eirlys Wynn Tomos, Rhuthun,. 2. Gareth V Davies Hen Golwyn
50. Dysgwyr – o dan 16: Cerdyn post o lan y mÔr 1. Freya Baxter-Wynne, Jasmin Jones., 2. Chase Ateyo, Hannah Davies, 3. Ella Hughes (Ysgol Uwchradd Dinbych)
51. Dysgwyr – Dechreuwyr: Dyddiadur wythnos “Ar lan y mÔr” (rhwng 50 a 100 o eiriau) 1. Morgan Rowlands (Ysgol Uwchradd Dinbych)
52. Dysgwyr – Canolig: Atgof “Glan ym MÔr (hyd at 150 o eiriau). (Dim cystadlu)
CYSTADLAETHAU ARBENNIG DYSGWYR
53. Llefaru, darlleniad unigol neu barti. Hunan-ddewisiad. Dim Cystadlu.
54. Ysgrifennu “Fy hoff le” (hyd at 300 o eiriau) 1. Juliett Reevell. Sir Benfro 2. Gareth Hughes. Abergele
BARDDONIAETH DAN 16 OED
55.Ysgol Gynradd: “Te parti” 1. Nansi Jones. 2. Awel Glyn. (Ysgol Bro Aled)
56. Blwyddyn 7 i 11: “Mewn arholiad” Dim cystadlu
BARDDONIAETH AGORED
57. Englyn: “Llwybr” 1. Rachael James, Boncath, Sir Benfro 2. Glyn Jones Prion.
58. Englyn Ysgafn: “Cystadlu” 1. Del Rhys, Llangernyw, . 2. R D Owen Llanfairtalhaearn
59. Cân Ddigri: “Chwilio am gymar” 1. John Meurig Edwards, Aberhonddu. 2. Mary B Morgan, Llanrhystud,
60. Telyneg: “Gwawr neu y Wawr” 1. John Meurig Edwards, Aberhonddu, 2. Carys Briddon, Tre’r-ddol, Ceredigion.
61. Limerig: Yn cynnwys y llinell – “Aeth un o bêl droedwyr y pentre” 1. Glyn Jones Prion. 2. R D Owen Llanfairrtalhaearn
62 Llinnell Goll— 1. Glyn Jones Prion. 2. Mary B Morgan, Llanrhystud,

Arlunio
63. Dosbarth Derbyn ac Iau: ‘Fi fy hun” 1. Owi Davies. 2. Ishi Crosby, Phoebe McBreeze 3. Begw Cunnings, Dyfan Evans (Ysgol Bro Aled)
64. Blwyddyn 1 a 2: “Trychfilod yr Ardd” 1. Jac Roberts 2. Eiri Evans, Bea Gerke. 3. Anest Morgan, Scarlett (Ysgol Bro Aled)
65. Blwyddyn 3 a 4: “Unrhyw gymeriad o raglen Cyw” 1. Nel Grisial Jones. 2. Thale Molmans, Elena Williams. 3. Elin Burton, Ania Davies. (Ysgol Bro Aled)
66. Blwyddyn 5 a 6: Tirlyn 1. Awel Glyn 2. Awel Glyn, Awel Glyn. 3. Tula Davies, Kaitlin Roberts (Ysgol Bro Aled)
67. Blwyddyn 7 – 9: (Gwaith 2D neu 3D haniaethol) Dim cystadlu
68. Blwyddyn 10-11 Hunan ddewisiad Dim cystadlu
CYSTADLEUAETH ARBENNIG
69. 16 – 25 oed: Unrhyw waith celf, dylunio neu thechnoleg
1. Erin Evans 2. Erin Evans 3. Erin Evans (Ysgol Glan Clwyd)

70. . Dros 25 oed: Hunan Ddewisiad
1 Lynda Ganatsiou. 2. Lynda Ganatsiou
Llên a Barddoniaeth Llenyddiaeth o dan 25 oed
41. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad 1. Dyfan Evans. 2. Phoebe McBreeze, Elea Roberts. 3. Luca Macneil, Ishi Crosby, Owi Davies, Megan Owen
42. Blwyddyn 1 a 2: “Fy ffrind”1. Jac Roberts 2. Eiri Evans, KateDavies. 3. Anest Morgan, Elin Mair Owen(Ysgol Bro Aled)
43. Blwyddyn 3 a 4: “Y Cawr”1. Thale Molmans 2. Nansi, Cai Vernon 3. Osian Davies, Elena Williams, Nel Grisial Jones (Ysgol Bro Aled)
44. Blwyddyn 5 a 6 “Y Mynydd” 1. Aw el Glyn Hughes. 2. Tiwla Davies, Awel Glyn Hughes
45. Blwyddyn 7-11 Pertread o aelod o’r teulu. 1. Ela Rhys (Ysgol Botwnog) 2. Efa Hodge (Ysgol Botwnog)
46. 16 - 25 oed: 2 ddarn o waith creadigol (drama, barddoniaeth, rhyddiaith neu gyfuniad Luned Rhys, Hen Reithordy, Llanarmon Pwllheli. LL53 6PN
Llenyddiaeth Agored
47. Stori Fer: “Y Fodrwy” 1. Iona Evans, Tan Lan, Pandy Tudur, Abergele LL22 8NF. 2. Iona Evans,
48. Ysgrif: “Cymwynas new Gymwynaswr Gaenor Mai Jones Hafod 26 Cwrt Coed y Brenin, Pentre’r Eglwys, Rhondda Cynon Taf, CF38 1TN. 2. Eirlys Wynn Tomos, Llwyn Onn, 9 Bryn Eryl, Rhuthun, LL15 1DT
49. Sgript / Ymgom –”Sownd mewn ‘stafell” 1. Eirlys Wynn Tomos, Llwyn Onn, 9 Bryn Eryl, Rhuthun, LL15 1D. 2. Gareth V Davies Llannerch, Wynstay Road, Hen Colwyn. LL29 9DB
50. Dysgwyr – o dan 16: Cerdyn post o lan y mÔr 1. Freya Baxter-Wynne, Jasmin Jones., 2. Chase Ateyo, Hannah Davies, 3. Ella Hughes (Ysgol Uwchradd Dinbych)

51. Dysgwyr – Dechreuwyr: Dyddiadur wythnos “Ar lan y mÔr”
(rhwng 50 a 100 o eiriau) 1. Morgan Rowlands (Ysgol Uwchradd Dinbych)

52. Dysgwyr – Canolig: Atgof “Glan ym MÔr (hyd at 150 o eiriau). (Dim cystadlu)

CYSTADLAETHAU ARBENNIG DYSGWYR
53. Llefaru, darlleniad unigol neu barti. Hunan-ddewisiad. Dim Cystadlu.
54. Ysgrifennu “Fy hoff le” (hyd at 300 o eiriau) 1. Juliett Reevell. 2. Gareth Hughes.

Barddoniaeth o dan 16 oed
55. Ysgol Gynradd: “Te parti” 1. Nansi Jones. 2. Awel Glyn. (Ysgol Bro Aled)
56. Blwyddyn 7 i 11: “Mewn arholiad” Dim cystadlu

Barddoniaeth Agored
57. Englyn: “Llwybr” 1. Rachael James, Porth Mawr, Boncath, Sir Benfro SA37 0LA 2. Glyn Jones Meini Diddos Prion.
58. Englyn Ysgafn: “Cystadlu” 1. Del Rhys, Llwybrau, Cae Llan, Llangernyw, Abergele. LL22 8 Q. 2. Collwr Gwael

Tlws Coffa Dafydd Jones, Clytiau Gleision am yr Englyn orau.
59. Cân Ddigri: “Chwilio am gymar” 1. John Meurig Edwards, Ystrad Ffur, 48, Heol Camden, Aberhonddu, Powys. LD3 7RT. 2. Mary B Morgan, Tynewydd, Llanrhystud, SY23 ED
60. Telyneg: “Gwawr neu y Wawr” 1. John Meurig Edwards, Ystrad Ffur, 48, Heol Camden, Aberhonddu, Powys. LD3 7RT. 2. Carys Briddon, Penrhyn, Tre’r-ddȏl, Ceredigion. SY 20 8PN
61. Limerig: Yn cynnwys y llinell – “Aeth un o bêl droedwyr y pentre” 1. Glyn Jones Meini Diddos Prion. 2. R D Owen
62. Llinnell Goll— 1. Glyn Jones Meini Diddos Prion. 2. Mary B Morgan, Llanrhystud,

/image/upload/eifion/Tomos_a_Mali.JPG

Tomos Bohann a Mali Elwy Cystadleuaeth Llearu 16 - 25 oed: Cyflwyniad Theatrig a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio.

ARLUNIO
63. Dosbarth Derbyn ac Iau: ‘Fi fy hun” 1. Owi Davies. 2. Ishi Crosby, Phoebe McBreeze 3. Begw Cunnings, Dyfan Evans (Ysgol Bro Aled)
64. Blwyddyn 1 a 2: “Trychfilod yr Ardd” 1. Jac Roberts 2. Eiri Evans, Bea Gerke. 3. Anest Morgan, Scarlett (Ysgol Bro Aled)
65. Blwyddyn 3 a 4: “Unrhyw gymeriad o raglen Cyw” 1. Nel Grisial Jones. 2. Thale Molmans, Elena Williams. 3. Elin Burton, Ania Davies. (Ysgol Bro Aled)
66. Blwyddyn 5 a 6: Tirlyn 1. Awel Glyn 2. Awel Glyn, Awel Glyn. 3. Tula Davies, Kaitlin Roberts (Ysgol Bro Aled)
67. Blwyddyn 7 – 9: (Gwaith 2D neu 3D haniaethol) Dim cystadlu
68. Blwyddyn 10-11 Hunan ddewisiad Dim cystadlu
CYSTADLEUAETH ARBENNIG
69. 16 – 25 oed: Unrhyw waith celf, dylunio neu thechnoleg
1. Erin Evans. 2. Erin Evans 3. Erin Evans (Ysgol Glan Clwyd)
70. Dros 25 oed: Hunan Ddewisiad
1 Lynda Ganatsiou. 2. Lynda Ganatsiou Thesalonika Groeg

Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod.
Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol:
Ymddiriedolaeth James, Pantyfedwen. Cyngor Cymuned Llansannan, Cronfa'r Degwm Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Busnesau lleol a Chyfeillion yr Eisteddfod am gyfrannu’n hael fel noddwyr i’r Eisteddfod

HYSBYSEBION YN Y RHAGLEN

Te yn y Grug
Coronation Buildings
Lon Gefn
Dinbych
LL16 3TE
01745 816576
E-bost: Click to email

Aberffraw Biscuit Co
Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o fisgedi Aberffraw (Teisen Berffro)-teisen frau Gymreig wedi ei gwneud mewn ffurf cragen Aberffro a dywedir mai hon yw’r fisged fwyaf hanesyddol ym Mhydain
Cyflenwn i adwerthwyr, darparwyr bwydydd ac yn uniongyrchol i’r cyhoedd
Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan website link

Siop y Llan Llansannan
Mae Iona, Jennifer a Helen yn Siop y Llan yn dymuno pob llwyddiant i Eisteddfod Bro Aled 2018
01745 870 615
Galwch draw yn fuan!

J Williams a’i Gwmni
Cigydd
120 Stryd y Dyffryn Dinbych
Gwerthwr cig lleol
Arbenigo mewn cig oen Cymreig
Cig eidion a phorc safonol
Selsig a chig moch cartref
01745 812585
Darparwyr gwasanaeth rhostio mochyn i unrhyw ddigwyddiad

Bryn ac EurosLloyd
Saer Coed Dol Hyfryd Llansannan 01745870249
Saer ac adeiladyddlleol sy’n falch o gefnogi Eisteddfod Bro Aled

Douglas Davies
Saer Maen
Gratiau, waliau, cerrig ac atgyweirio
Marlas, Llansannan
01745870508

Tony Homer
Peintiwr ac Addurnwr
01745870561
07786711978

Y Llew Coch Llansannan
Eich gwesteiwyr, Chris a Jackie

Rhif ffÔn 01745870256
e-bost Click to email

Oriau Agor Llun-Gwener o 4.00yp: Sad & Sul o 12.00yp.
Gwely a brecwast £25.00 y person / Bwydlen bar, byr brydau a bwydydd ysgafn
Bwydlen “A La Carte”
Nosweithiau cwis ac achlysuron eraill i godi arian at achosion da lleol
Ciniawa allan preifat: dyluniwch eich bwydlen i hyd at 12 o westion ac fe wnewn i’r gwaith i chi.
Cyfrifiaduron a choffi –Boreuau Mawrth 09.30. Mae’r dysgu’n anffurfiol ac yn hwyl
Cwrs dysgwyr “Bore Da” Bore Dydd Iau am 11.00. Ymarfer Cymraeg –Sadwrn Siarad. Dechreuwyr pur i rai mwy profiadol, ar y Sadwrn 1af ar 3ydd o bob mis am 10.00

J. H. JONES
(Cigydd)
92 Heol y Dyffryn
Dinbych
01745 812132

Mars-Jones Ltd
Logistics and Storage
website link

R.W.ROBERTS a'i FAB
Trefnwyr Angladdau Annibynnol
Ffordd Ystrad, Dinbych
01745812935
ac hefyd
Plas Tirion, Kinmel Avenue Abergele
01745827777

D A WILLIAMS
(SALT)
TÖWR-ADEILADWR
ATGYWEIRIWR
01745870513 / 07882200357

Y Gadlas
Yn falch o hybu diwilliant ym Mro Aled.
Pob hwyl i'r Eisteddfod.
Swyddfa'r Gadlas
Canolfan Tan y Fron
Bylchau
Dinbych LL16 5LY
01745870357

Caerwyn Lloyd
Gwerthu a gwasanaethu diffoddwyr tân
Caerwyn Lloyd, Tŵr Celyn, Llansannan
07775 950365 neu 01745 870317
Click to email

Siop Clwyd
Llyfrau, Cardiau,
Disgiau, Crefftau
33 Stryd Fawr, Dinbych
01745 813431 Click to email

HAFOD RENEWABLE ENERGY
Arbenigwyr mewn Technoleg Egni Adnewyddol, Dylunio, Gosod a Cynnal a Chadw
Manteisiwch ar y tâl bwydo imewn arbennig sydd ar gael am yr 20 mlynedd nesa, cysylltwch a'ch cwmni egni adnewyddol lleol am fwy o wybodaeth.
*Arbenigwyr Egni;* Paneli "Photovoltaig Solar"; * Paneli "Cynhesu dŵr Solar";
* Pympiau gwres o'r aer neu tan ddaear; Tyrbeini gwynt
Arbenigwyr Egni, Astudieuthau Egni Adnewyddol ar gyfer Cymunedau
Gosodwyr profiadol o msustemau storio trydan mewn batriau
Lleolir ein gweithdy newydd yn Ninbych
Uned 7, Ystad Diwydiannol Colomendy, Dinbych . LL16 5TA
01745 814369 / 07584 424743
Gwefan: website link
e-bost: Click to email
Gwefan: website link
10% i ffwrdd ar osodiadau newydd trwy ddangos yr hysbyseb yma.

Dylan Roberts Cyf
Adeiladau Fferm, Diwidianol a Marchogaeth i safon CE
Cyflenwyr defnyddiau adeiladu
Haearn wedi ei dorri i'w maint
Celfi Amaethyddol a Chafnau Porthi
Stablau Ceffylau
Gwaith Weldio a Thrwsio Peiriannau
Weldio TIG Aliwiniwm a Dur di-staen
Peirianwaith a Pibellau Hydrolig
Gwasanaeth "Hot Dip Galvanizing"
Gweithdai Pencraig Fawr Llansannan LL16 5HE
01745870347

Eisteddfod Bro Aled 2018 Statistics: 0 click throughs, 4985 views since start of 2019

Plant yn aros. 1 JPG.JPGEisteddfod Bro Aled 2018

Cystadleuwyr ifanc yn disgwyl eu tro

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 24 click throughs, 94469 views since start of 2019