Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Llifogydd / Floods

Yn dilyn galw trwm tros gyfnod o oriau, bu tagfa yn y man lle mae Afon Creiniog yn mynd dan ddaear ger Maes Aled. Oherwydd cryfder y dwr, dymchwelodd y wal yng ngardd rhif 1 Maes Aled ac aeth y llif trwy'r ardd, y ty ac yna lawr y lon fawr am ganol y pentref. Digwyddodd yn ystod oriau man y bore ar y 27ain o dachwedd Following heavy rain over a period of several hours, the grating for the culvert near Maes Aled became blocked. Due to the strength of the flow, the wall in the garden of no 1 collapsed and the water flowed through the garden, house and down along the main road towards the middle of the village This ocured during the early hours of the 27th November Mwy o luniau / more pictures website link Llanfair Talhaearn website link

/image/upload/eifion/llifogydd_Gardd_Rhif_1.jpg

/image/upload/eifion/Llifogydd_Car_Dave_Martin.jpg

/image/upload/eifion/llifogydd_Maes_Aled.jpg

/image/upload/eifion/Llifogydd_Gorffwysfa_2.jpg

/image/upload/eifion/llifogydd_Ffordd_Gogor.jpg

Llifogydd / Floods Statistics: 0 click throughs, 1759 views since start of 2024

Llifogydd-Wal No 1.jpgLlifogydd / Floods

Lluniau trwy ganiatad Mr Emrys Owen.
Pictures by permission of Mr Emrys Owen

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54051 views since start of 2024