Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Gwybodaeth Lleol / Local Information

COMMUNITY COUNCIL Clerc / Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA Tel 01745870744, e-bost Click to email

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN
Gwahoddir ceisiadau am waith torri glaswellt yn y Fynwent Newydd Llansannan.
Gwaith cynnal a chadw llwybrau cyhoeddus y plwyf.
Gwaith cynnal a chadw Coed Maes Aled Llansannan
Ar gyfer y cyfnod o’r ddwy flynedd yn dechrau 01/04/2019 hyd at 31/03/2021
Manylion ychwanegol gan glerc y Cyngor
Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.LL16 5DA
Rhif ffon 01745870744. e-bost: Click to email
DYDDIAD CAU,DYDD MAWRTH 8fed 2019.

LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
Tenders are invited for the mowing of the Public Cemetery in Llansannan
The maintenance of the parish’s public footpaths.
The maintenance of Coed Maes Aled Llansannan
For the period of two years beginning on the 01/04/2019 until 31/03/2021.
Further information from the Community Council clerk
Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Denbigh. LL16 5DA
Tel: 01745870744. e-mail: Click to email
CLOSING DATE TUESDAY 8th MARCH 2019

/image/upload/eifion/diffibriliwr_ar_y_wal.JPG

Siop y Llan / Village Shop
website link

Swyddfa Post / Post Office
website link

Y Feddygfa / The Surgery
website link

Canolfan Ailgylchu / Re-cycling centre
website link

Diffibriliwr Cymunedol / Community Difibrillator
Mae diffibriliwr wedi ei leoli ar wal allanol Y Ganolfan Addysg Bro Aled ger y drysau mynediad i'r neuadd. Er cael mynediad i'r blwch mae angen cael rhifau gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru trwy ddeialu 999.

A defibrillater is situated on the external wall of the Bro Aled Educational Centre near the entrance doors to the hall. A code is required for opening the box and these are available by phoning the Welsh Ambulance Service on 999

/image/upload/eifion/GOLYGFA_OER.JPG

Golygfa oer ger y Bylchau

A cold scene near Bylchau

Bro Aled, Ei Phobl Ddoe a Heddiw / Bro Aled, It's People, Past and Persent.
website link

/image/upload/eifion/Clawr_disg_2.JPG

Lansiad ffilm o fywyd pentref Llansannan tros flwyddyn / Launch of the film of Llansannan village life over a year
website link

Gwybodaeth Lleol / Local Information Statistics: 0 click throughs, 3781 views since start of 2019

Blodau Pencleden.jpgGwybodaeth Lleol / Local Information

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 27 click throughs, 99833 views since start of 2019