Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hysbysebion Lleol Local Notices

HYSBYSIAD O BENNU DYDDIAD AR GYFER ARFER HAWLIAU ETHOLWYR

/image/upload/eifion/hYSBYSIAD_I_ETHOLWYR_cYMRAEG.jpg

NOTICE OF APPOINTMENT OF DATE FOR THE EXERCISE OF ELECTOR'S RIGHTS

/image/upload/eifion/HYSBYSIAD_ETHOLWYR_SAESNEG.jpg

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.
CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR

NOS FERCHER 12fed MEHEFIN 2019 am 7-30yh,
YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES.

CYFLWYNIAD GAN / ADDRESS BY
Eirian Pierce Jones, Cydlynydd Hiraethog Co-ordinator. Swyddog Mentrau Cymdeithasol Cymraeg / Welsh Language Social Enterprises Officer

THE COMMUNITY COUNCIL’S NEXT MEETING

WILL BE HELD ON WEDNESDAY 12th JUNE 2019 at 7-30pm, AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES.

GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD,
MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND.

SIMULTANEOUS WELSH TO ENGLISH TRANSLATION SERVICE WILL BE AVAILABLE AT THE MEETING

Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.
Rhif Ffon 01745870744,
e-bost, Click to email
04/06/2019.

Hysbysebion Lleol Local Notices Statistics: 0 click throughs, 4786 views since start of 2019

Arwydd Llansannan.JPGHysbysebion Lleol Local Notices

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 32 click throughs, 104163 views since start of 2019