Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Canu am hwyl-Singing for fun
Dechrau eto ar b'nawn Mercher y 13eg o Fawrth yn Eglwys St Sannan am 4.0 o'r gloch. ac wedyn pob yn ail wythnos
Staring again on Wednesday 13th March at St Sannan's Church for 4.0pm and on alternate weeks after.

Pwythau Pentre
Arddangosfa Cwiltiau
gan fyfyrwyr Gwenfai Rees Griffiths
27-28 Ebrill 2019
Sadwrn 10.00-5.00, Sul 10.00-4.00
CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN DINBYCH LL16 5HN
Masnachwyr-Stitch Allsorts, Quilters' Needs. Tombola, coffi/te/cacen
Cwilt raffl er budd Ambiwlans Awyr Cymru
Mynediad-£3.00 er budd North West Cancer Research Institute
Parcio a mynediad anabl
Gwenfai-01745825410. Click to email

Pwythau Pentre
Quilt Exhibition
by Gwenfai Rees Griffiths' students
27-28 April 2019
Saturday 10.00-5.00 Sunday 10.00-4.00
CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN DINBYCH LL16 5HT
Traders-StitchesAllsorts & Quilters' Needs. Tombola, tea/coffee/cake.
Quilt Raffle in aid of Air Ambulance Wales
Admission £3.00in aid of North West Cancer Research Institute
Free parking, disabled access.
Gwenfai-01745825410, Click to email

Clwb Coffi / Coffee Club

Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau, Groes
Bylchau Parish Memorial Hall, Groes

Dydd Mercher, cyntaf y mis
1st Wednesday of the month
10.00-12.00yb / am

Mynediad / Entry £1.00

Dewwch i gymdeithasu mewn awyrgylch cyfeillgar
Come and socialize in a friendly atmosphere

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 4129 views since start of 2019

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 27 click throughs, 99831 views since start of 2019