Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

EISTEDDFOD BRO ALED 2019

Dydd Sadwrn, Mehefin 22ain 2019

Yng Nghanolfan Addysg Bro Aled Llansannan

BEIRNIAID

Cerdd, Cerdd Dant ac Offerynnau: Eilir Owen Griffiths

Llefaru: Rhian Parry

Llên a Barddoniaeth: Rhys Iorwerth

Arlunio: Ann Cooper


Y cyfarfodydd i ddechrau am 12:00 y p’nawn a 6:00 yr hwyr

Pris Mynediad
Prynhawn; £3.00 Plant; 50 c. Hwyr; £5.00
Tocyn dydd; £7.00

Ymholiadau: Eifion Jones 01745870656

Rhaglen i’w gweld ar website link


Canu am hwyl-Singing for fun
Dechrau eto ar b'nawn Mercher y 13eg o Fawrth yn Eglwys St Sannan am 4.0 o'r gloch. ac wedyn pob yn ail wythnos
Staring again on Wednesday 13th March at St Sannan's Church for 4.0pm and on alternate weeks after.

Clwb Coffi / Coffee Club

Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau, Groes
Bylchau Parish Memorial Hall, Groes

Dydd Mercher, cyntaf y mis
1st Wednesday of the month
10.00-12.00yb / am

Mynediad / Entry £1.00

Dewwch i gymdeithasu mewn awyrgylch cyfeillgar
Come and socialize in a friendly atmosphere

B-B-Q
a /and
Rasus Hwyaid / Duck Races

P’nawn o hwyl i’r holl deulu
Afternoon of fun for the whole family
Dydd Sadwrn 6ed o Orffennaf 2019
Saturday 6th July 2019
12.00yp / 12.00 pm

Cae chwarae Maes Gogor, Llansannan
Maes Gogor playing field
Castell gwynt, stondiniau a llawer mwy
Bouncy castle, stalls and much more

Raffl~Tombola

Elw tuag at Gymdeithas Chwaraeon Bro Aled
Proceeds to the Bro Aled Sports Association

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 4432 views since start of 2019

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 32 click throughs, 104160 views since start of 2019