Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.

Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.

Symudol/mobile 07876266339 e-bost, Click to email
website link / website link

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR CYMUNED YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN AR Y NOS FERCHER 19eg O FIS MEHEFIN, 2024 am 7.30yh

THE COMMUNITY COUNCIL’S NEXT MEETING WILL BE HELD AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN ON WEDNESDAY 19th OF JUNE, 2024 AT 7-30pm

GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD,

MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO THE MEETING.

EISTEDDFOD BRO ALED
LLANSANNAN
Dydd Sadwrn 29 o Mehefin 2024
Canolfan Addysg Bro Aled
11.00 yb & 6.30 yh
Saturdau 29 June 2024
Canolfan Addysg Bro Aled
11.00am & 6.30pm

CYMDEITHAS CHWARAEON BRO ALED SPORTS ASSOCIATION
B-B-Q A RASUS HWYAID / DUCK RACES
13-07-2024 1.00YP / PM
CAE CHWARAE MAES GOGOR PLAYING FIELD

.

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 2475 views since start of 2024

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 51221 views since start of 2024