Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

/image/upload/eifion/Tim_2.JPG

Canolbwyntio ar ateb y cwestynau nos Fercher y 27ain o Orffennaf / Concentrating on answering the questions on Wednesday evening the 27th July

Clwb Coffi / Coffee Club

Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau, Groes
Bylchau Parish Memorial Hall, Groes

Dydd Mercher, cyntaf y mis
1st Wednesday of the month
10.00-12.00yb / am

Mynediad / Entry £1.00

Dewwch i gymdeithasu mewn awyrgylch cyfeillgar
Come and socialise in a friendly atmosphere

Cwis / Quiz
Llew Coch Llansannan Red Lion
Nos Fercger y 24ain o Fai / Wednesday 24th May
8.0 yh /pm
Yr elw tuag at Mind Dyffryn Clwyd / Proceeds to Mind Dyffryn Clwyd

Gyrfa Chwist / Whist Drive
Nos Sadwrn Mai 27ain / Saturday 27th May
Canolfan Addysg Bro Aled Education Centre
7.30 yh/pm
Yr elw tuag at y Ddarllenfa / Proceeds to the Darllenfa

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 919 views since start of 2017

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR

AR NOS FERCHER 14eg o FEHEFIN 2017 am 7-30 yh

YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES.

THE COMMUNITY COUNCIL’S NEXT MEETING

WILL BE HELD ON WEDNESDAY 14th OF JUNE 2017 at 7-30 pm

AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES

Bydd anerchiad gan Gwynne Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Cartrefi Conwy
yn ystod y Cyfarfod.
Gwynne Jones, Managing Director of Cartrefi Conwy will address the meeting

GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD
MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND

Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.
Rhif Ffon 01745870744, e-bost, Click to email

WELSH to ENGLISH TRANSLATION SERVICE WILL BE AVAILABLE

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 9 click throughs, 26885 views since start of 2017