Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR

AR NOS FERCHER 14eg O DACHWEDD 2018 am 7-30yh,

YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES

THE COMMUNITY COUNCIL’S NEXT MEETING

WILL BE HELD ON WEDNESDAY 14th NOVEMBER 2018 at 7-30pm,

AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROESGWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD,
MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND.

Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.
Rhif Ffon 01745870744, e-bost, Click to email

A REQUEST TO THE CLERK 10 DAYS PRIOR TO THE MEETING IS REQUIRED TO
PROCURE A SIMULTANEOUS WELSH TO ENGLISH TRANSLATION SERVICE
16/10/2018

Clwb Coffi / Coffee Club

Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau, Groes
Bylchau Parish Memorial Hall, Groes

Dydd Mercher, cyntaf y mis
1st Wednesday of the month
10.00-12.00yb / am

Mynediad / Entry £1.00

Dewwch i gymdeithasu mewn awyrgylch cyfeillgar
Come and socialize in a friendly atmosphere

BORE COFFI / COFFEE MORNING

DYDD SADWRN / SATURDAY
Tachwedd 17eg 2018 / November 17th 2018
10.00yb / 10am
Yn /at
Y LLEW COCH LLANSANNAN RED LION
Stondinau cacennan, cynnyrch cartref, planhigion a bric a brac / stalls with cakes, produce, plants and bric-a - brac RAFFL / RAFFLE
Trefnir gan Grŵp Sadwrn Siarad Llansannan gyda’r elw yn mynd i Bwyllgor Apêl Bro Aled
Arranged by the Llansannan Sadwrn Siarad Group with the proceeds going to the Bro Aled Appeal Committee

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 3412 views since start of 2018

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 23 click throughs, 86132 views since start of 2018