Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Taith Pererin Gogledd Cymru / North Wales Pilgrim's Way

Mae cerddwyr wedi cychwyn ar daith 127 milltir (204km) (Cychwyn o Abatty Basingwerk ar Ddydd Llun yr 8fed o Awst 2011) ar hyd Taith Pererin Gogledd Cymru am y tro cyntaf. Mae'r llwybr yn mynd drwy Lansannan ar ei ffordd i Ynys Enlli sef pen y daith. Diacon Llanelwy, Chris Potter, a'i wraig, Jenny, benderfynodd ceisio sefydlu taith pererin yng ngogledd Cymru ar Ôl cerdded i Santiago de Compostela yn Sbaen. Walkers have set off on a journey of 127 miles (204 km) (starting at Basingwerk Abbey on Monday 8th August 2011) on the North Wales Pilgrims Way for the first time. The path goes through Llansannan on its way to Bardsey Island, the end of the journey. It was the Dean of St Asaph Chris Potter, and his wife Jenny, that decided upon attempting to establish a pilgrims walk in North Wales following their walk to Santiago de Compostela in Spain

Tudalen wyplyfr / facebook
website link

/image/upload/eifion/Cerddwyr_wedi_gwasanaeth.JPG

Cyn cychwyn ar y trydydd ran or siwrne, Llansannan i Langernyw (trwy Gwytherin a Phandy Tudur) cafwyd gwasanaeth byr yn Eglwys St Sannan dan ofal y Parchedig Sally Rogers.

Prior to setting off from Llansannan to Llangernyw (via Gwytherin and Pandy Tudur) a short service was held in St Sannan's Church led by the Rev. Sally Rogers

/image/upload/eifion/Trwyr_llidiart_1.JPG

Ar dir Eglwys St Sannan
In the St Sannan Churchyard

/image/upload/eifion/Cerddwr.JPG

Yn awyddus cychwyn!
Eager to set off!

/image/upload/eifion/Cyn_cychwyn.JPG

Darparu am y daith
Getting ready for the day's walk

/image/upload/eifion/Ynys_Enlli_pen_y_daith.jpg

Pen y daith, Ynys Enlli
Bardsey Island, the end of the journey

Taith Pererin Gogledd Cymru / North Wales Pilgrim's Way Statistics: 0 click throughs, 1570 views since start of 2024

Bwrdd arddangos.JPGTaith Pererin Gogledd Cymru / North Wales Pilgrim's Way

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 51222 views since start of 2024