Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Teithiau Cerdded Hanesyddol Llansannan Historical Walks

Ceir hanes Eglwys St Sannan, cofgolofn y Rhyfel Mawr, a cerflun y Ferch Fach a:- Taith 1 Hanes taith Dyffryn Aled. Taith 2. hanes taith Cartref William Salusbury. Taith 3. Hanes taith Aled Isaf. Taith 4. Hanes Taith Gwylfa Hiraethog. Taith 5. Hanes Taith y Tylwyth teg. Taith 6. Hanes taith Moel Unben. Taith 7. Hanes taith Moel Fodiar. Mae map a cyfarwyddiadau i bob taith. The booklet presents the history of St Sannan's Church, the Memorial to the Great War and the Statue of the Little Girl and:- Walk 1. Historical Dyffryn Aled. Walk 2. Historical Home of William Salusbury. Walk 3. Historical Aled Isaf. Walk 4. Historical Lord Davenport's Shooting Lodge. Walk 5. Historical Fairy Tale. Walk 6. Historical Moel Unben Walk 7. Historical Moel Fodiar A map with directions is included for each walk.

/image/upload/eifion/llan.jpg

Pentref Llansannan,man cychwyn y teithiau.
Llansannan village, the starting point for the walks

/image/upload/eifion/Afon_Aled_06.05_007_B.jpg

Afon Aled
The River Aled

/image/upload/eifion/Mynydd_hiraethog.jpg

Mynydd Hiraethog
Hiraethog Moor

/image/upload/eifion/rhyd_y_Bedd.jpg

Llyn Aled isaf a Rhyd y Bedd
Rhyd y Bedd and Aled Isaf Lake

/image/upload/eifion/Barrug_01.02.06_008_B.jpg

Bore oer
A cold morning

Teithiau Cerdded Hanesyddol Llansannan Historical Walks Statistics: 0 click throughs, 1799 views since start of 2024

golygfa.jpgTeithiau Cerdded Hanesyddol Llansannan Historical Walks

Mae Menter Iaith Conwy wedi argraffu llyfryn bach sy'n cynnwys 7 taith gerdded hanesyddol yn ardal Llansannan. Mae rhain ar gael yn Siop y Llan ac yn y Swyddfa'r Post am gyfraniad o 50 ceiniog. Bydd y cyfraniad yn mynd i elusenau.

Menter Iaith Conwy have published a small booklet ( in Welsh) containing details of 7 historical walks in the Llansannan area. These are available in Siop y llan and the Post Office for a contribution of 50p which is donated to a charity

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54047 views since start of 2024