Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Arwyddion hurt / Stupid signs

Ymddangosodd rhain Dydd Gwener y 29ain o Fehefin ger cyffordd yr A 544 a'r B 5382 yn Llansannan
These signs appeared on Friday the 29th June at the junction of the A544 and B5382, Llansannan

/image/upload/eifion/Arwyddion_hurt_Llansannan.jpg

Beth mae hyn yn ei ddweud?
What does this say (in Welsh) ?

/image/upload/eifion/Arwyddion_hurt_Llansannan_1.jpg

Dydy hwn ddim gwell.
This one's no better.

/image/upload/eifion/Arwyddion_hurt_Llansannan_cwmni.jpg

Dyma'r cwmni a'i gosododd.
This is the company that put them up.

/image/upload/eifion/Arwydd_Bangor.jpg

Prifysgol Bangor. Oes unrhyw obaith am addysg!
Bangor University. Whats the hope of receiving an eduction!

/image/upload/eifion/Macdonald_s_Fflint.odt.jpg

Macdonald yn Fflint
Notice at Macdonald's Flint

Arwyddion hurt / Stupid signs Statistics: 0 click throughs, 1864 views since start of 2024

arwydd hurt.JPGArwyddion hurt / Stupid signs

Un yn Bylchau
One at Bylchau

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54043 views since start of 2024