Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Mabolgampau Ysgol Rhydgaled School Sports

Cynhaliwyd p'nawn o chwaraeon yn yr ysgol ar Ddydd Iau y 7fed o Orffennaf. 'Roedd cyfle i'r disgyblion ennill pwyntiau i'w tai sy'n cynnwys Aled ac Hiraethog.
An afternoon of sports was heldat the school on Thursday afternoon of the 7th July. It was an opportunity for the pupils to win points for their houses, namely Aled and Hiraethog.

/image/upload/eifion/Rhai_Bach_2.jpg

Y rhai lleiaf yn rhedeg

The youngest ones running

/image/upload/eifion/pennaeth.jpg

Mr Evans y Pennaeth yn cadw trefn ar y digwyddiadau!

Mr Evans the Headmaster keeping the events in order!!

/image/upload/eifion/Ras_diddorol.jpg

Ras ddiddorol iawn!

An interesting race!

/image/upload/eifion/sach_felyn.jpg

Mae hwn mor gyflynm a changarw!

This one is as quick as a kanraroo!

/image/upload/eifion/Ras_llwy_a_wy.jpg

Mae rhain wedi hen arfer a rhederg efo wy mewn llwy.

These ones are quite experienced in running and holding an egg in a spoon.

Mabolgampau Ysgol Rhydgaled School Sports Statistics: 0 click throughs, 675 views since start of 2023

Oedolion yn mwynhau.jpgMabolgampau Ysgol Rhydgaled School Sports

Rhieni, neiniau a theidiau a cyfeillion yn gwylio'r cystadleuthau.

Parents, grandparents and friends watching the activities

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 60 click throughs, 23055 views since start of 2023