Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Sioe C Ff I Llansannan 2018 Llansannan Y F C Show

Defaid-Sheep website link Merlod- Horses website link Cystadleuaeth Hen Beiriannau Fferm / Vintage Farm Machinery Competition website link Yn y neuadd-blodau / In the hall-flowers website link Yn y neuadd-llysiau / In the hall-vegetables website link Yn y neuadd-coginio / In the hall-cookery website link

/image/upload/eifion/Dathlu_40_2._ennillydd_JPG.JPG

Ennillydd cystadleuaeth 113 Trefniant o flodau: Dathlu 40fed penblwydd y Sioe
Winner of class 113 Flower arrangement: Celebrating the Show's 40th Anniversary

/image/upload/eifion/Dathlu_40_2.JPG

Cystadleuaeth 113, ymdrech arall
Competition 113, another effort

/image/upload/eifion/Tlysau_5.JPG

Tlysau i'w hennill.
Trophies to be won.

/image/upload/eifion/Ysgrifennyddes.JPG

Ysgrifennyddes yn brysur
A busy Secretary.

/image/upload/eifion/Ifan_Batty_a_Dafydd.JPG

Swyddfa ar y cae gyda Ifan Batty a Dafydd Davies.
The field office with Ifan Batty and Dafydd Davies.

Sioe C Ff I Llansannan 2018 Llansannan Y F C Show Statistics: 0 click throughs, 736 views since start of 2023

Sioe C Ff I Llansannan 2018 Llansannan Y F C Show

Eleni oedd y 40 fed sioe flynyddol i'w chynnal yn y pentref
This year was the 40th annual show to be held in the village

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 60 click throughs, 23055 views since start of 2023